دانلود رمان, رمان آنلاین, رمان باز, رمان جدید

تارنمای رمان باز تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران

کاربر گرامی اگر نویسنده رمانی هستید که در تارنمای رمان باز منتشر شده و خواستار حذف آن هستید لطفا از صفحه " پشتیبانی یـا تماس با ما " به ما اطلاع دهید

دانلود رمان هم خونه شیطون من نوشته دینا محدث با لینک مستقیم

دانلود رمان هم خونه شیطون من با فرمت های pdf,apk,epub,jar
موضوع رمان هم خونه شیطون من: عاشقانه ، طنز ، هم خونه ای
رمان هم خونه شیطون من نوشته: دینا محدث

دانلود رمان هم خونه شیطون من

خلاصه داستان: درباره ی دختره شیطونی به اسم نفسه که در اصفهان زندگی میکنه.
حالا دختر داستان ما توی تهران دانشگاه قبول میشه. (دختره از اون خرخوناس)
ولی باباش با خوابگاه و خونه جدا گرفتن مخالفه.
حالا شریکه باباش یه پسر داره که دیوونس (وااا بچه ی مردم کجاش مریضه؟)
دیوونه هم نیست تیکه عصبی داره.
حالا سره یه مسئله ای ازدواج اجباری بین این دوتا پیش میاد و…
قسمتی از رمان همخونه شیطون من
ﻣﺎﻣﺎن: دﺧﺘﺮ ﺑﮕﯿﺮ ﺑﺸﯿﻦ دﯾﮕﻪ ﺳﺮم ﮔﯿﺞ رﻓﺖ.‬
ﻧﻔﺲ: ﻣﺎﻣﺎن ﭼﺮا درک ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ اﺳﺘﺮس دارم.‬
ﻣﺎﻣﺎن: ﻣﯿﺪوﻧﻢ دﺧﺘﺮم اﻣﺎ…‬
ﻫﻤﻮن ﻣﻮﻗﻊ زﻧﮓ درﺑﻪ ﺻﺪا دراوﻣﺪ.‬
ﻧﻔﺲ: وااای ﻣﺎﻣﺎن، ﺑﺎﺑﺎ اﯾﻨﺎ اوﻣﺪن‬.
ﻣﺎﻣﺎن: ﺑﺎﺷﻪ دﺧﯽ اﻻن ﺳﮑﺘﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ آروم ﺑﺎش‬.
داﻧﯿﺎل ﺑﺎ ﻗﯿﺎﻓﻪ ی ﻧﺎراﺣﺖ و ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﺎﻓﻪ ی ﻧﮕﺮان وارد ﺧﻮﻧﻪ ﺷﺪن.‬
ﻧﻔﺲ: ﻧﻬﻬﻬﻬﻪ ﺧﺪاﯾﺎ ﭼﺮا ﻣﻦ؟‬
ﭼﺮا ﻣﻦ اﻧﻘﺪر ﺑﺪﺑﺨﺘﻢ؟‬

اﯾﻦ ﻫﻤﻪ آدم ﭼﺮا ﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﻣﯿﺸﺪم؟‬‬
‫آﺧﻪ ﭼﺮااااا؟‬
داﻧﯿﺎل: ااااﭼﺘﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﮐﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﺸﺪی؟‬
ﻧﻔﺲ: ﭼﯿﯿﯿﯿﯿﯽ ﻗﺒﻮل ﺷﺪم؟‬ پ ﺷﻤﺎ ﭼﺮا اﻧﻘﺪر ﻧﺎراﺣﺘﯿﻦ؟ ﭼﯿﺰی ﺷﺪه؟‬
داﻧﯿﺎل دوﺑﺎره ﻗﯿﺎﻓﺶ رﻓﺖ ﺗﻮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﮔﻔﺖ‬: دﺧﺘﺮم ﺗﻮ ﻗﺒﻮل ﺷﺪی اﻣﺎ…
ﻧﻔﺲ: اﻣﺎ ﭼﯽ؟ وای ﻧﮑﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﺸﺪم ﯾﻪ رﺷﺘﻪ ی داﻏﻮن ﻗﺒﻮل ﺷﺪم؟‬ ﻧﻬﻬﻬﻬﻪ‬
داﻧﯿﺎل: اﻫﻬﻪ ﺑﺴﻪ ﺑﺰار ﺑﺎﺑﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻪ دﯾﮕﻪ‬.
ﻧﻔﺲ: ﺑﺎﺷﻪ. ﺣﺎﻻ ﭼﺮا ﻣﯿﺰﻧﯽ؟‬
ﺑﺎﺑﺎ اداﻣﻪ داد‬: دﺧﺘﺮم راﺳﺘﺶ ﺗﻮ ﺗﻬﺮان ﻗﺒﻮل ﺷﺪی‬ وﻟﯽ ﻫﻤﻮن رﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮای‬. ﺗﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻮ ﺷﮏ ﺑﻮدم.‬
ﻧﻤﯿﺪوﻧﺴﺘﻢ اﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﻢ ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺖ.
ﺑﺰارﯾﻦ ﺧﻮدﻣﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻫﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﯿﻢ.‬
اﺳﻤﻢ ﻧﻔﺴﻪ و ۲۱ﺳﺎﻟﻤﻪ. ﻣﻦ ﺗﻮی ﺧﻮاﻧﻮاده ی ۴ ﻧﻔﺮی‬ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ.‬ ﯾﻪ داداش…


این رمان به چاپ رسیده است و برای دانلود ابتدا باید رمان را خریداری نمایید.
شما می توانید نسخه کامل و اصلی این رمان را از درگاه بانکی زیر خریداری نمایید.

لینک دانلود رمان هم خونه شیطون من بلافاصله پس از پرداخت موفق برایتان نمایان میشود.

جهت تماس با ما و یا ارسال تیکت پشتیبانی کلیک کنید

لینک کوتاه مطلب :  http://www.romanbaz.ir/?p=228