دانلود جدیدترین رمان ها، خواندن آنلاین رمان، رمان باز، رمان pdf

قوانین تارنمای رمان باز

کاربر گرامی اگر نویسنده رمانی هستید که در تارنمای رمان باز منتشر شده و درخواست حذف دارید از طریق صفحه "تماس با ما " به ما اطلاع دهید

دانلود رمان دستخط خدا نوشته فاطمه حیدری با لینک مستقیم

دانلود رمان دستخط خدا با فرمت های اندروید، آیفون، پی دی اف، جاوا
موضوع رمان دستخط خدا: عاشقانه ، مذهبی
نویسنده رمان: فاطمه حیدری
تعداد صفحات رمان: ۲۸۶ صفحه

دانلود رمان دستخط خدا

خلاصه داستان: تمام این هفت سال رنج را با خود می اندیشیدم که از نعمت مادر شدن محروم بودم.
چقدر خوشحال بودم از حسی که داشتم، چقدر خوب است گاهی اجاق زندگی ات کور باشد.
به او فهماندم…
به کثیف ترین مرد در زندگیم فهماندم که از من ثمره ای نیست.
آدمها چیزهایی را که به نفعشان باشد خوب می فهمند و خدا نکند اگر نفعی داشته باشی، به روی خود نمی آورند که روزی مسایل سخت هندسه را هم از بر می کردندا
زن گرفت زنه دوم، اما این بار به نفع من تمام شد.
بگذار اصلاح کنم آدم ها گاهی ناخواسته هم به نفع دیگران قدم اشتباهی برمی دارند…
قسمتی از رمان دستخط خدا
ﻣﺎه اول: ﻣﺎه ﻗﻠﺐ
(در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻗﻠﺐ ﺟﻨﯿﻦ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ می شود…

ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﮑﻪ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺟﻮﯾﺪه در رﺣﻢ ﻣﺎدر زﻧﺪﮔﯽ را آﻏﺎز می کند.)
آرام آرام ﺳﺮ می خورم و روی ﺻﻨﺪﻟﯽ آﺑﯽ رﻧﮓ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه می نشینم.
اﺷﮏ از ﭼﯿﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺳﺮک می کشد!
در ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺮگ ﺟﻮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ می بینم! ﻣﻦ زن ﻏﻢ دﯾﺪه روزﮔﺎرم…
ﺧﻂ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﺎ ﺣﺴﺮت ﻧﮕﺎﻫﻢ می کنند، ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻟﺒﺎﻧﻢ ﺑﻪ راﯾﺤﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻌﻄﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز، وﻗﺘﯽ ﺑﺮگه ی آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﻤﺮاه ﻋﻼﻣﺖ + روی زﻣﯿﻦ می نشیند!
و اﯾﻦ اشک های ﻣﻦ اﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﻪ داﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط از ﻧﺎودان ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺧﻮدﮐﺸﯽ می کنند.
ﺑﺎ دﺳﺘﯽ ﻟﺮزان زﯾﺮِ ﺷﮑﻤﻢ را ﻟﻤﺲ می کنم.
ﺑﯿﻦِ ﺑﺎران ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻟﺒﺨﻨﺪ می زنم، ﺻﻮرﺗﻢ ﺗﻌﺠﺐ می کند ﺑﯽ ﺷﮏ!
ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﻢ را روی ﻫﻢ ﻓﺸﺎر می دﻫﻢ، ﺳﺮم را…

دانلود جدیدترین رمان ها از کانال رمان باز :) عضویت در کانال رمان باز
اشتراک گذاری این مطلب :   اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در تویتر اشتراک گذاری در تلگرام